Volby 2022: Úspěch v Bílině, neúspěch v Duchcově

Dsss2 29. září 2022 Komunální volby jsou za námi a je jasné, že se musíme za nimi ohlédnout a zhodnotit vynaložené úsilí a výsledky. Tyto volby byly poznamenány energetickou krizí a zcela jistě nastupující krizí hospodářskou, ekonomickou a rozhodně v nich také rezonovala válečná rétorika pražské vlády. I proto voliči vystavovali spíše účet vládě, než aby posuzovali práci svých zastupitelů v místě bydliště. ¨

Za rozhodně kladný signál voleb považuji opatrnou, ale přesto nastupující spolupráci opozičních politických subjektů národoveckého zaměření. Já osobně jsem rád, že Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) tomuto trendu napomohla tím, že ve volbách spolupracovala se subjektem Bezpečné ulice, se kterým se uzavřely společné kandidátky v mnoha obcích. Z této koaliční spolupráce vzešel mj. i jeden mandát v městysu Velké Poříčí u Náchoda, kde Bezpečné ulice byly součástí společné kandidátky. V Praze se pokračovalo ve spolupráci s Hnutím PES, jehož členka kandidovala na naší kandidátce. 

Nějaká spolupráce nevyšla a nebylo to vinou z naší strany, ale myslím si, že čas věci změní a v příštích volbách může být vše jinak. Tak jako ve volbách parlamentních, tak i v těchto komunálních DSSS dokázala, že rozhodně chce vést politiku oboustranně férové spolupráce se všemi subjekty, které mají společné zásadní programové body a pohled na EU.


Rozhodně se dá počítat za úspěch zvolení předsedy DSSS Tomáše Vandase zastupitelem Bíliny, patnáctitisícového města v Ústeckém kraji. Zde se vedla intenzivní předvolební kampaň, kdy členové DSSS rozdávali ve městě předvolební letáky s programovými body a přivítali jsme i pomoc slovenských kamarádů z LSNS, kdy po městě jezdilo auto s ampliony, ze kterých linuly základní programové teze bílinské kandidatury. Opět se potvrdilo, že spolupráce s LSNS je na pevných základech přátelství a poctivého nacionalismu. 


Ano, nezastírejme i neúspěch, za což považujeme neobhájení mandátu a místo radního v severočeském Duchcově, ale zde zaúřadovala lidská vlastnost zapomínat na to špatné, a už mnozí zapomněli, jaká byla bezpečnostní situace ve městě před devíti lety. Ale ono se může lehce stát, že osmiletá práce DSSS přijde vlivem nového vedení města vniveč a za čtyři roky uslyšíme volání - DSSS, vrať se! Těsně před branami zastupitelstva zůstaly naše společné kandidátky ve městě Nejdek a v obci Nová Role na Karlovarsku, což ale dává výrazný potencionál do voleb příštích.

I v ostatních městech se dosáhlo důstojných výsledků, a tady patří velké poděkování všem našim kandidátům, kteří šli do komunálního boje s vědomím reprezentace značky DSSS a jejích programových cílů. Je potěšitelné, že stále tvoříme pevný a pracovitý tým, který jde do každého volebního boje s vírou ve vítězství. Dnešní turbulentní doba a zcela zrádcovská politika SPOLU vlády zcela logicky povede k intenzivní spolupráci vlasteneckých subjektů, kde na misku vah dáme sílu a autoritu DSSS. 

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS