Vznikla platforma Za vystoupení ČR z EU a NATO

Logo-ne-eu-a-nato Dne 31. 5. 2023 byla veřejnosti představena nová politická platforma s názvem „Za vystoupení z EU a NATO“. Tato platforma sdružuje politické strany, hnutí, spolky a iniciativy, které mají za cíl vystoupení z EU a NATO a vytvoření suverénní nezávislé ČR. Zakládajícími členy této platformy jsou Aliance národních sil, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Národní demokracie a Klub přátel Miroslava Sládka, který navazuje na činnost SPR-RSČ.

Ačkoliv mohou mít signatáři iniciativy rozdílné programové body v dalších oblastech, shodnou se na tom nejdůležitějším: Členství v EU a NATO je dnes jednoznačně hlavní překážkou na cestě k získání plné suverenity a k rozvoji ČR.

EU nemá za cíl pomáhat členským státům, ale naopak na nich parazitovat a vnucovat jim „pokrokové“ ideologie. Ačkoliv mnozí očekávali po vstupu do EU zlepšení naší situace, opak byl pravdou: Dočkali jsme se vměšování do vnitřních záležitostí ČR, likvidace našeho průmyslu a energetiky, snižování naší konkurenceschopnosti, nárůstu multi-kulti a genderového šílenství a také rozmachu cenzury a špiclování. Navíc máme kvůli EU a její „klimatické“ politice zničenou krajinu a výrazně dražší elektřinu a následně veškeré zboží a služby. V současné době je EU bohužel již nereformovatelná a jediným řešením je okamžité vystoupení a navázání bilaterální spolupráce s ostatními státy mimo rámec EU.

Stejně tak je bezpečnostní hrozbou i naše členství v NATO, které je útočnou vojenskou organizací hájící výlučně mocenské zájmy USA. Členství v NATO znamená zatahování ČR do cizích válek, snižování schopností naší armády vlivem jejího přetváření na bezcenný expediční sbor a také hrozbu, že se ČR stane potenciálním cílem útoku od zemí, s nimiž je USA ve sporu. Proto je nutné z NATO okamžitě vystoupit a stát se neutrálním státem.

V ČR stále žijí statisíce lidí, kteří hlasovali proti vstupu ČR do EU, a přibývají statisíce dalších, kteří až po vstupu do EU pochopili nebezpečí, které z ní plyne. Navíc lidé nikdy nedostali možnost se plnohodnotně vyjádřit k našemu členství v NATO a je zde řada těch, kteří s naším členstvím v NATO dodnes nesouhlasí. Tito lidé dnes nemají v politice plnohodnotné zastoupení. Tato platforma má za cíl, aby i hlas těchto lidí byl v politickém prostoru slyšet.

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Tomáš Vandas, předseda DSSS

Adam B. Bartoš, předseda ND

Tomáš Franěk, předseda, klub přátel M. Sládka