Zasedání APF v Bruselu. Zástupci DSSS přijati na syrském velvyslanectví

Apf 15. listopadu 2019 Dne 12. listopadu se delegace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) zúčastnila v Bruselu pravidelného zasedání celoevropské národní strany Aliance pro mír a svobodu (APF). Setkání se uskutečnilo v sídle Evropského parlamentu. DSSS je dlouholetým členem APF a předseda Tomáš Vandas je členem jejího vedení.

DSSS na shromáždění reprezentovali předseda strany Tomáš Vandas a výkonný místopředseda Jiří Štěpánek. Setkání se kromě DSSS zúčastnila slovenská LSNS, německá NPD, italská Forza Nuova, rumunská Nuova Draepta, belgický NATION, španělská Democracia nacional  a řecký Zlatý úsvit. Dále se setkání zúčastnili vlastenečtí aktivisté z Polska, Slovinska, Irska, či z Francie z organizace Dissidence Francaise. Jednání vedl prezident APF Roberto Fiore a přítomni byli i členové vedení APF a bývalí europoslanci Udo Voigt a Nick Griffin.

Na zasedání byli přivítáni noví europoslanci z členských stran APF: Ing. Milan Uhrík, PhD. z LSNS a Athanasios Konstantinou z řeckého Zlatého úsvitu. Ústředními body jednání byla situace v Evropě a postavení vlasteneckých stran v současném evropském dění. V celosvětovém politickém obratu je posunutí politického myšlení nacionálním směrem a pronikáni nacionalistických myšlenek do populistických stran. Populismus je totiž předvojem nacionalismu. Evropa je zmítaná uprchlickou krizí a dochází k destrukci národních států. Proto je povinností stran, stejně takových jako jsou strany sdružené v APF, aby nepřestávaly bojovat za Evropu jako kontinent národů.

Závěrem dne byla naplánovaná návštěva syrského velvyslanectví, kde byla delegace APF přijata chargé d'affaires  Al Nuqarim. Skoro dvě hodiny trvající návštěva byla naplněna diskusí o současné situaci v Sýrii, o které syrský diplomatický zástupce prohlásil, že to není Sýrie, kdo je původcem válečného konfliktu v oblasti. Sýrie v současné době čelí mezinárodnímu terorismu, americké imperiální politice a turecké rozpínavosti. Zákonná syrská vláda má zájem na tom, aby se vrátili uprchlíci zpět domů, neboť je jich potřeba k obnově země.

Velice zajímavá byla diplomatova slova o naprosté náboženské toleranci v zemi, kde v syrských městech vedle sebe v klidu žijí muslimové, křesťané a židé. Zákonem jej jim zaručena svoboda vyznání a vykonávaní obřadů, a také je dodržována. Což je v naprosto v příkrém rozporu se situací na okupovaném syrském území, ať už ze strany teroristů z Islámského státu či dnes na severním území obsazeném Tureckem. Představitelé Evropy to nechtějí vidět a šíří cíleně dezinformace. Pohovořil o složité situaci v Libanonu, kde je množství syrských uprchlíků, kterým svět nepomáhá, aby se vrátili zpět domů. Ze strany zemí EU je tam naprostý nezájem.

Syrský diplomatický zástupce vyzdvihl zájem a pomoc APF a jejích členských stran syrskému lidu v jeho boji za osvobození okupovaného území. Představitelé APF byli několikrát přímo v Sýrii, kde se setkali s představiteli země a následně vyvíjeli činnost v domovských zemích na osvětlení situace v Sýrii.

Bruselské jednání ukázalo, že vlastenecké strany a sdružení z různých států mohou mezi sebou dlouhodobě spolupracovat, hledat společné názorové body a pracovat na společné platformě – ochránit a udržet národní státy v Evropě v době, kdy dochází k cílenému útoku na jejich rozložení a na kontinent více méně otevřeně posílány desetitisíce „uprchlíků“, kteří mají za cíl změnit etnický základ kontinentu a rozvrátit základní struktury států, aby se nemohly bránit imigrantské invazi.

DSSS je důležitým a váženým členem APF, její činnost v české domácí politice je ostatními strany akceptována kladně a považují DSSS za jediného vlasteneckého partnera v České republice. Bruselské jednání ukázalo, že je toho mnoho, co nás, evropské vlastenecké strany, spojuje a není nic, co by nás rozdělovalo. Další jednání APF se v příštím roce uskuteční pravděpodobně na Slovensku.

Tiskové centrum DSSS