REPORT: V Teplicích protestující odmítli islám

Teplice27-9- 28. září 2014 V sobotu 27. září se konala v Teplicích demonstrace „Proti islamizaci v ČR“, pořádaná Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS). Již notnou půl hodinu před začátkem se na náměstí Svobody začali scházet účastníci protestu a to jak z řad členů a sympatizantů, tak i v hojné míře obyvatelé Teplic. Předseda strany Tomáš Vandas zaujal místo na schodech vedoucích k radnici a krátce po čtvrté hodině odpolední začal svůj projev.

V úvodu zhodnotil politickou situaci v republice a poté přešel k problémům islamizace a situaci ve městě samém. „Dnes to začíná nošením šátků a zítra již nezastavíme záplavu přistěhovalců z muslimských zemí“, zmínil předseda strany kausu s nošením šátku ve škole, kdy se ombudsmanka Šabatová nezastala českých občanů, ale dvou přistěhovalých Arabek a pokračoval: „Vidíme to v západních zemích, jaké mají problémy s přistěhovalci z muslimského světa, neustálé nepokoje a hrozba terorismu.“ Neopomněl také upozornit na nebezpečí, které plyne z nákupu 60 parcel u nedaleké obce Modlany, kde Arabové chtějí postavit domy pro sebe a Češi by tam plnili úlohu sluhů a zahradníků (celý projev zde).

Jeho projev byl několikrát přerušen potleskem, kdy zvláště obyvatelé Teplic radostně kvitovali, že se našel někdo, kdo na tento problém upozornil a nebojí se proti němu vystoupit. Hromové ano zaznělo z davu, kdy se předseda Vandas ptal přítomných: „Chcete, aby zde platily pouze české zákony a zvyklosti?“  Na 300 účastníků demonstrace jasně deklarovalo fakt, že chtějí české Teplice, kde si budou vládnout na svém a po svém.

Po projevu předsedy Vandase vystoupil s projevem výkonný místopředseda strany Jiří Štěpánek, který upozornil na fakt, že je to opět DSSS, která jako první ukázala na nějaký problém, křivdu vůči českým a moravským obyvatelům této země. „Ti, kteří zde dělají nepořádek, jsou nazýváni lázeňskými hosty, ale takhle se přece host nechová“, zdůraznil Štěpánek a dodal, že by obyvatelé Teplic měli v komunálních volbách pečlivě zvážit koho volit, protože je evidentní, že město proti tomu nic nedělá, že má raději z těchto „hostů“ peníze.

Po projevové části se vydal teplickými ulicemi průvod, který svými transparenty v čele ukázal, že islám v ČR nechceme, o čemž jasně hovořily přeškrtnuté symboly půlměsíce. Průvod za hlasitého skandování a pozdravování teplických obyvatel z chodníků a oken došel až Šanovskému parku, který je rejdiště evropskými zvyklostmi netknutých Arabů. Je samozřejmé, že tito „hosté“ byli zalezlí ve svých harémech. Na místě Šanovského parku se snažila skupinka anarchistů narušit pokojný průběh akce a vyprovokovat násilnosti, ale policie svoji práci zvládla dobře.

Po krátkém předsedově projevu se průvod vydal na zpáteční cestu, aby byl na náměstí ukončen. Po oficiálním skončení byl předseda strany ještě dlouho v obležení teplických obyvatel, kteří mu děkovali za zorganizovanou akci na jejich podporu a zcela oprávněně si povzdechli, že by mělo být náměstí úplně plné, protože se všem místním obyvatelům situace s Araby nelíbí. A proto děkujeme všem přítomným Tepličanům za jejich účast, osobní statečnost a občanskou pohotovost. Nejsme zde naposledy!

Tiskové centrum DSSS