Sjezd DSSS: Manifestace jednoty a odhodlání v sále s vymlácenými výlohami

Puehse2-sjezd2015 9. března 2015 Sál Modřanského biografu v Praze se v sobotu 7.3.2015 stal dějištěm VI. sjezdu Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). V období, kdy se další strany potýkají s vnitřními problémy, se stal sjezd DSSS naopak velkou manifestací jednoty a odhodlání všech členů po skutcích vedoucích ke změnám v naší zemi.

Hned po příchodu na 92 zúčastněných delegátů a dalších 22 hostů čekalo nemilé překvapení. Během noci totiž někdo kameny rozbil výlohy budovy, kde se měl sjezd konat. Útočník se nezapomněl podepsat nasprejovaným nápisem „Postav se útlaku, antifa.cz“. To se to staví proti útlaku – pod rouškou noci páchat materiální škodu, navíc někomu zcela nezúčastněnému. Jednou ale jistě i takoví výrostci dospějí a pochopí, že uškodili leda tak sobě.

Provozovatelé kina měli budovu samozřejmě pojištěnou a o zrušení sjezdu nemohla být ani řeč. Technicky sjezdu nic nebránilo. Jak nám říkali ochotně sami provozovatelé, kteří prostory převzali teprve 1. března: „Nebudeme jim dělat takovou radost, abychom akci rušili, vše je připraveno.“

Sal3-sjezd2015

A tak za zvuků národní hymny mohl náš sjezd začít. Úvodním bodem programu byl projev obhajujícího předsedy DSSS Tomáše Vandase, který si vzal na paškál hrozbu islamizace: Vize multikulturní společnosti selhala, kdo tvrdí opak, vědomě lže. Stačí se podívat na situaci nejen v Paříži, ale i ve Švédsku, v Německu, ve Velké Británii.“

Po nezbytných hlasovacích formalitách vystoupil k delegátům se svojí srdečnou zdravicí Jens Pühse, zástupce našich zahraničních kolegů z německé Národně demokratické strany, který přijal naše pozvání do Prahy společně s dalšími osmi členy německé delegace NPD. Ve svém projevu člen vedení NPD velmi srdečně promlouval k našim delegátům a vysvětloval, že je opravdu rád, že jsme oboustranně byli schopni překonat historicky zatížené vztahy mezi našimi národy a přistoupit k plodné spolupráci. Jeho upřímný projev přesvědčil i ty z našich řad, kteří dosud nebyli takové spolupráci až tolik nakloněni.

Puehse3-sjezd2015
Jens Pühse (NPD)

O tom, že se naše mezinárodní kontakty se dobře vyvíjejí, také svědčí fakt, že během návštěvy Jense Pühseho v Praze bylo předběžně domluveno pozvání zástupců DSSS v čele s Tomášem Vandasem do Evropského parlamentu k jednání Aliance pro mír a svobodu (Alliance for peace and freedom, APF), kde právě pan Pühse působí jako generální sekretář. Vše je na dobré cestě, aby i DSSS byla součástí aliance, ve které jsou zastoupeny národní strany z Itálie, Německa, Velké Británie, Francie, Španělska, Dánska, Švédska a Belgie.

V projevech kandidátů na jednotlivé funkce Jiří Štěpánek za všeobecného souhlasu mluvil o nutnosti jednotného odhodlání do naší další činnosti. Erik Lamprecht, předseda stranické mládeže, zdůrazňoval roli koncepční práce v politice jako takové. „My v parlamentu nebudeme ztrácet čas žvaněním, nebo psaním hloupých zákonů, které zítra někdo stejně zase přehlasuje. My budeme pracovat s úpěnlivým pohledem k jediné vizi: Aby se DSSS stala tou silou, která v České republice určuje pravidla,“ vysvětloval Lamprecht cestu k úspěchu.

Místopředseda Jiří Froněk pro změnu věcně vysvětloval okolnosti volení stranických funkcionářů: Jsme legální politickou stranou, která respektuje názor většiny sjezdu a ne nějaká loupežnická sebranka, která si své funkce autoritativně určí vůdcem bandy.“

Po nutné přestávce, během které se mohli účastníci sjezdu osvěžit v restauraci přímo přilehlé k sálu, zahájila program kulturní vložka – živé vystoupení hudebníka a člena DSSS Ladislava Budze alias „Lobo“. Po tomto příjemném oživení jednání jinak víceméně plného oficialit následovalo to hlavní – volba vedení dělnické strany.

Lobo-sjezd2015

Nejprve bylo nutné zvolit revizní a smírčí komisi. Vcelku hladce prošli všichni uchazeči o pozice. Republiková revizní komise nyní tedy působí ve složení předseda Jiří Moravec a členové Jiřina Bartáková, Eduard Mensa. A v Republikové smírčí a rozhodčí komisi jsou zastoupeni jako předseda Bedřich Jan Skočdopol a členové Libor Sojka a Miloslav Wolf.

Následně byl na řadě Republikový sněm, tedy hlavní celorepubliková organizační patnáctičlenná složka. Tady už byla v některých případech volba dramatičtější. Nakonec bude republikový sněm v následujícím období fungovat ve složení: Tomáš Vandas, Jiří Štěpánek, Jiří Froněk, Svatopluk Černý, Erik Lamprecht, Jindřich Svoboda, Alena Poláčková, Tomáš Vejvoda, Otakar Dvořák, Iveta Šarlejová, Jaroslav Chalupa, Jiří Poledno, Jakub Svoboda, Jiří Petřivalský, Petr Günther.

Z Republikového sněmu vzešli kandidáti k volbě nejvýše postaveného orgánu DSSS, Výkonného výboru. Předsedou DSSS byl znovu zvolen Tomáš Vandas, pro kterého hlasovalo 90 z 92 delegátů sjezdu, dva se volby zdrželi. Výkonným místopředsedou je po sjezdu také obhajující Jiří Štěpánek, který měl podporu hned 91 hlasů. Řadovými místopředsedy strany se stali Svatopluk Černý, Jiří Froněk a také předseda Dělnické mládeže, sedmadvacetiletý Erik Lamprecht.

Stranický sjezd mohli tedy všichni zúčastnění hodnotit pozitivně. Naše strana je znovu plná sil k boji za záchranu naší země, což deklaruje i usnesení, které bylo závěrem všemi delegáty přijato:

a)     Dělnická strana sociální spravedlnosti vyzývá vládu České republiky, aby přijala slibovaný zákon o referendu a v této souvislosti vyhlásila všeobecné hlasování o tom, zda má být Česká republika i nadále členem Evropské unie. DSSS zastává názor, že ČR by měla z unie, která směřuje k vytvoření jednotného státu, vystoupit.

b)     Dělnická strana sociální spravedlnosti vyzývá vládu České republiky, aby v rámci bezpečnosti občanů naší země zpřísnila imigrační politiku a odmítla přijímání uprchlíků z rizikových oblastí světa, a také zahájila aktivní  a důslednou politiku proti ilegálním imigrantům, kteří musí být z naší země deportováni.

c) DSSS odmítá na území ČR budování vojenských základen cizích států a s tím spojenou přítomnost jiných vojsk.

Tiskové centrum DSSS