Marian Kotleba pro DL: Evropa je dnes ve válce

Marian Kotleba 4. listopadu 2015 Župan Banskobystrického samosprávného kraje Marian Kotleba poskytl redakci Dělnických listů rozhovor, ve kterém se vyjádřil k současné imigrační krizi, zhodnotil svoje dosavadní působení v čele největšího slovenského kraje i cíle svojí strany v parlamemtních volbách na Slovensku. Zde jsou jeho odpovědi:

V srpnu jste byl v Praze na shromáždění proti imigraci. Jak vnímáte problém imigrace na Slovensku a v rámci celé Evropy?

     Problém imigrace je pro Evropu a původní evropské národy doslova existenčním  problémem. Zkušenosti ze západní Evropy hovoří jasnou řečí. Imigranti z Afriky a Asie většinou nevědí, a ani se nechtějí přizpůsobit našim zákonům a společenským a kulturním normám. Způsobují vysokou kriminalitu, sociální a etnické nepokoje a jsou ohromnou zátěží pro původní obyvatelstvo. Postupně vytlačují křesťanskou víru a kulturu původních evropských národů a mění ke svému obrazu společnosti a státy, které je přijaly. V situaci, kdy naši vlastní obyvatelé nemají práci a kdy stále více rodin trpí chudobou, je celkem zvrácené živit cizince. Co je však nejhorší – vlivem masívní porodnosti a náboženského fanatismu postupně přečíslí a ovládnou původní Evropany. Historie je plná podobných případů, kdy mnohé národy a vyspělé civilizace zanikly proto, že je ve vlastních zemích přečíslili cizinci.

     Na Slovensku je problém s imigranty výsledkem zrádcovské politiky vládnoucí strany SMER-SD v čele s premiérem Ficem a ministrem vnitra Kaliňákem. Byl to právě SMER–SD, který prosadil schválení tzv. Lisabonské smlouvy, čímž podrobil Slovensko bruselskému diktátu, také v oblasti azylové politiky. Byli to poslanci SMER–SD v Evropském parlamentu, kteří opakovaně hlasovali za povinné přijímání imigrantů v členských státech EU. A je to právě současná slovenská vláda, která ignorovala obyvatele Gabčíkova a jejich referendum proti zřízení imigrančního tábora v jejich obci. I když se dnes premiér Fico snaží na veřejnosti vystupovat jako odpůrce přijímání imigrantů, jeho skutky z minulosti a také současnosti dokazují pravý opak.

Jak podle Vás lze účinně bránit naše země proti uprchlíkům?

     Evropu a naše národy můžeme ubránit jen tak, že začneme důsledně a přísně chránit naše státní hranice. Na jejich ochranu musíme nasadit také armádu, která dnes neslouží vlasti, ale zájmům USA a NATO. Musíme si totiž uvědomit, že Evropa je dnes ve válce, ve které čelí systematické a organizované invazi imigrantů, sahající na samotné základy naší civilizace.

     V situaci, kdy nám jde o přežití, proto nemůžeme litovat žádných prostředků na ochranu. Každý evropský stát (zvláště Německo) také musí přestat pomáhat imigrantům, poskytovat jim zadarmo ubytování, stravu a kapesné. Nelegální imigranty je potřeba bezpodmínečně a bezodkladně vyhostit a ne jim umožnit žít a pracovat v našich zemích.  A je potřeba ukončit jakoukoliv podporu imperialistické politiky USA a Izraele, v důsledku které byly zničeny mnohé státy.

Jak hodnotíte své dosavadní působení v čele Banskobystrického samosprávného kraje? Co považujete za svůj největší úspěch?

     Od mého nástupu do funkce předsedy BBSK jsem se zaměřil zejména na zastavení rozkrádání veřejných financí. Za necelé dva roky se nám podařilo snížit dluh kraje vůči bankovní mafii o téměř 6,5 milionů eur, což je nejvyšší suma v historii kraje. Vytvořili jsme přísný systém veřejných zakázek, díky kterému jsme výrazně snížili ceny plynu, elektřiny, ale také i mnohých jiných komodit. Posypovou sůl jsme nakoupili nejlaciněji ze všech institucí na Slovensku. Za bývalého vedení se nakupovala za 128 euro za tunu a za mého vedení to bylo jen 85 eur za tunu, čímž jsme jen za rok ušetřili 462 tisíc euro!

     Na ukázku toho, jak se krade ve vládních institucí, dodám jen tolik, že Národní dálniční společnost, kontrolovaná vládou, tu samou sůl nakoupila až za 169 euro za tunu. Peníze jsme ušetřili také zastavením různých nesmyslných a předražených europrojektů, snižováním výdajů úřadu či nekompromisním postojem vůči zahraničním podnikatelům, kteří si chtěli udělat ze zdravotnictví u nás byznys. Takto ušetřené peníze jsme použili na splácení starých dluhů, na údržbu silnic a na rekonstrukci a opravu škol a domovů sociálních služeb.

     Mezi ostatními zmíním snížení poplatků u lékaře, zaměstnání 75ti dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel kraje, kteří se podíleli na opravách silnic a úpravě jejich okolí, spuštění podpory domácích výrobců potravin či úspěšný zákaz kyanidové těžby zlata v okolí Dětvy a Kremnice.

Slovensko čekají v příštím roce parlamentní volby. S jakým cílem půjde Ludová strana Naše Slovensko do těchto voleb?

     Práce ve funkci Banskobystrického župana mě přesvědčila o tom, že z pozice kraje můžeme pracovat pro lidi, ale zásadní změny můžeme prosazovat jen půdě Národní rady Slovenské republiky, resp. ve vládě. Na úrovni kraje nemáme totiž dostatek kompetencí. Náš cíl je proto jednoznačný – chceme se dostat do parlamentu a později i do vlády. Chceme současný zkorumpovaný a prohnilý systém nahradit vládou lidí, oddaných Bohu a národu. Vládou, která nebude sloužit cizím zájmům – Bruselu či Washingtonu, ale výlučně zájmům Slovenska a jeho obyvatel!

Co byste popřál čtenářům Dělnických listů?

     Čtenářům Dělnických listů přeji hodně odvahy, víry a odhodlání v boji za vlast, pravdu a spravedlnost! Přeji jim, aby se nenechali odradit pronásledováním ze strany vládní policejní mašinérie a aby se inspirovali příkladem Ľúdovej strany Naše Slovensko. Dokázali jsme, že když se spojí dost lidí, odhodlaných vytrvat v boji za Boha a za národ, tak vítězství je na dosah.

Redakce DL

Nové číslo Dělnických listů ke stažení zde